Accessibility Links

Mes gerbiame ir vertiname Jūsų privatumą, todėl nerinksime jokių papildomų duomenų, o gautus tvarkysime ir saugosime remiantis įstatymais.

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-03-05

VšĮ „Kino pavasaris“ (toliau – „mes“, „mūsų“ ir „mus“) sukūrė ir administruoja internetinę platformą (kartu – Platforma), skirtą vartotojams filmų ir televizijos serialų nuomai (Vartotojai).

Kad Platforma galėtų veikti pagal paskirtį, renkame ir tvarkome jos lankytojų ir Vartotojų ir su Platformos naudojimu susijusius asmens duomenis. Tai darome laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymui taikomų teisės aktų.

Šioje Privatumo politikoje paaiškiname, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, ką su jais darome ir kam perduodame, kai naudojatės Platforma. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

1. Kas mes ir kaip su mumis susisiekti?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ „Kino pavasaris“, kodas 300514378, Vašingtono a.1-61, Vilnius, Lietuva, tel. Nr. +370 5 249 7221, el. pašto adresas info@kinopavasaris.lt.

2. Kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame?

2.1. Vartotojo tapatybės nustatymas ir prisijungimas prie Platformos Kad galėtume Jums suteikti prisijungimą prie Platformos, turime Jus identifikuoti. Šiuo tikslu galime prašyti pateikti ir tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Teisinis pagrindas tvarkyti nurodytus duomenis – sutarties sudarymas.

2.2. Paslaugų teikimas (sutarties vykdymas)

Kad galėtume teikti paslaugas, be Privatumo politikos 2.1 punkte išvardytų asmens duomenų taip pat tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Teisinis pagrindas tvarkyti nurodytus duomenis – sutarties vykdymas.

2.3. Mūsų teisių bei teisėtų interesų užtikrinimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartį (pvz., teikdami Jūsų duomenis teismui, antstoliui, mus atstovaujančiam teisininkui). Šiuo tikslu galime tvarkyti visus aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis. Teisinis pagrindas tvarkyti nurodytus duomenis – mūsų teisėtas interesas ginti savo teises.

2.4. Paslaugų kūrimas, vystymas bei kokybės gerinimas

Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninę, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti Platformos naudojimo įpročių ir tendencijų analizei, siekdami pažinti naudotoją, jo lūkesčius, vystyti paslaugas ir Platformą (Platformos klaidoms ištaisyti ir veikimui gerinti). Šiuo tikslu galime tvarkyti visus aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis, taip pat:

Teisinis pagrindas tvarkyti nurodytus duomenis – mūsų teisėtas interesas kurti ir vystyti paslaugas, gerinti jų kokybę.

2.5. Platformos lankomumo duomenys

Mes nuolat tobuliname Platformą ir siekiame, kad naudotis mūsų Platforma būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Šią informaciją renkame naudodami „Google Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti, kaip Platformos lankytojai naudojasi Platforma. Daugiau apie „Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia. Jeigu norite, kad šie duomenys nebūtų fiksuojami, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Teisinis pagrindas tvarkyti šiuos duomenis – mūsų teisėti interesai tobulinti Platformą ir gerinti mūsų informacijos pasiekiamumą.

2.6. Slapukai

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį Platforma išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote Platformoje. Tai leidžia Platformai tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus tam, kad Jums nereiktų kaskart jų įvesti pakartotinai apsilankius Platformoje ar naršant po jos atskirus tinklapius.

Mūsų Platformoje naudojamų slapukų rūšys:

Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. Informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės Platformoje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Slapukai naudojami tik gavus Jūsų sutikimą.

2.7. Tiesioginė rinkodara

Jeigu užsisakote mūsų naujienlaiškį, Jūsų pateiktus asmens duomenis (el. pašto adresą) naudosime naujienlaiškių ar rinkodaros pranešimų apie mūsų veiklą ir paslaugas siuntimui. Kai Platformoje užsisakote naujienlaiškius, Jūsų asmens duomenų teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį bet kada galite atšaukti.

3. Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją ?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, mes reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų.

Prieigą prie Platformoje tvarkomų duomenų turi mūsų darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir Platformos tobulinimą, ir darbuotojai, kurie atlieka funkcijas, susijusias su Platformos veiklos užtikrinimu.

Prieigą prie asmens duomenų taip pat gali turėti arba duomenis gauti gali mūsų informacinių technologijų paslaugų teikėjai, kurie teikia Platformos turinio valdymo įrankius, Platformos talpinimo ir kitas paslaugas, kiti tretieji asmenys, teikiantys mums paslaugas sutarties pagrindu. Pažymime, kad tokie subjektai Jūsų asmens duomenis gali matyti ir tvarkyti tik tiek, kad suteiktų mums mūsų įsigyjamas paslaugas. Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti SHIFT72 Ltd. kurie yra sukūrę Platformą ir teikia Platformos priežiūros paslaugas. SHIFT72 Ltd. yra įsisteigę Naujoje Zelandijoje. Jūsų asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų yra grindžiamas Europos Komisijos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu dėl Naujosios Zelandijos užtikrinamos tinkamos asmens duomenų apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB.

Jūsų asmens duomenis perduodame arba prieigą prie jų suteikiame viešiesiems ir kitiems subjektams (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms), jei tokia pareiga mums kyla įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu.

Perduodami Jūsų asmens duomenis mes įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir tokio perdavimo atitiktį teisės aktams.

4. Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jūsų asmens duomenis tvarkome ne ilgiau nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai. Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Platforma laikotarpį. Duomenis, kuriuos tvarkome sutarties pagrindu, sunaikiname po 3 metų nuo naudojimosi Platforma pabaigos. Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu 2 metus, tačiau kai kurie slapukai Jūsų įrenginyje išsaugomi tik 24 valandas ar trumpesnį laikotarpį arba išvis nerenka Jūsų asmens duomenų. Tiesioginės rinkodaros tikslu surinktus ir tvarkomus asmens duomenis galime tvarkyti tol, kol atšaukiate savo duotą sutikimą.

5. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? Kokias teises turite?

Savo asmens duomenis, kuriuos tvarkome Platformoje, galite peržiūrėti ir atnaujinti Platformos Vartotojo aplinkoje, skiltyje Mano Paskyra. Šia procedūra siekiame geriau apsaugoti jūsų informaciją. Siekdami apsaugoti jūsų privatumą ir saugumą, prieš suteikdami prieigą prie informacijos ar šią keisdami imsimės deramų veiksmų patvirtinti jūsų tapatybei. Jei norėtumėte susipažinti, kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: info@kinopavasaris.lt. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis įgyvendinami kitas savo teises, t. y. prašydami tvarkomus asmens duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, nesutikti su duomenų tvarkymu, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą. Gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiksime Jums atsakymą.

6. Trečiųjų šalių paslaugos

„Stripe“

Pasitelkiame trečiosios šalies apmokėjimų procesorių „Stripe“, kad apdorotume mums atliekamus mokėjimus. Apdorodami šiuos mokėjimus neišsaugome jokių asmens ar finansinių duomenų, tokių kaip mokėjimo kortelės numeris. Visa šio pobūdžio informacija suteikiama tiesiogiai trečiųjų šalių procesoriui „Stripe“, kurio asmens duomenų naudojimą reglamentuoja privatumo politika (https://stripe.com/nz/privacy). „Stripe“ sertifikuotas pagal Mokėjimo kortelių duomenų paslaugų teikėjų 1 lygmenį („PCI Service Provider Level 1“). Tai yra griežčiausias atestacijos lygmuo.

6. Kur kreiptis dėl teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga, pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus Platformoje. Siūlome reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.