Accessibility Links

NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. Pagrindinės sąvokos:

VšĮ „Kino pavasaris“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta viešoji įstaiga (toliau „Įstaiga“, „mes“ ir „mūsų“). Juridinio asmens kodas: 300514378, buveinės adresas: Vašingtono a. 1-61, LT-01108, Vilnius, Lietuva. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Suderinami įrenginiai – tai įrenginiai, kurie yra palaikomi Platformos, pagal žemiau išvardintas sąlygas.

Vartotojas ir (ar) jūs – tai žmogus, pateikęs būtiną informaciją ir užsiregistravęs Platformoje, pagal visas sąlygas.

Vartotojo paskyra – tai paskyra sukurta Įstaigos Platformoje, priklausanti Vartotojui. Paskyra skirta nuomoti Platformoje esantį turinį.

Platformos turinys – tai filmai, televizijos serialai, televizijos serialo dalis ar bet koks kitas produktas ar turinys pateiktas mūsų Platformoje, kurį galima žiūrėti bei nuomoti.

Platforma – tai Įstaigos (ir/ar Įstaigos paslaugas mūsų vardu teikiančių trečiųjų šalių) teikiama skaitmeninio turinio platforma, įskaitant visus puslapius ir visą informaciją, medžiagą, tekstus, grafiką ir paslaugas, esančias Platformoje.

Nuomojamas turinys – tai Platformos turinys, išsinuomotas Vartotojo ir nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis prieinamas peržiūrai.

2. Sutikimas su sąlygomis

Šios naudojimo sąlygos (toliau „Sąlygos“) yra pagrindas, kuriuo remiantis jūs sutinkate naudoti Platformą Platformos turinio nuomai. Šios Sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp Vartotojo ir Įstaigos. Naudodamiesi Platforma (įskaitant priėjimą prie Platformos, Vartotojo paskyros sukūrimą, ir/ar Platformos turinio nuomą), jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Kilus klausimams susisiekite su mumis el. paštu pagalba@kinopavasaris.lt arba tel.: +370 5 249 7221. Naudokitės šiais kontaktiniais duomenimis visais klausimais, susijusiais su Platforma ir jos naudojimu, įskaitant skundų pateikimui. Įstaiga pasilieka teisę keisti šias Sąlygas remdamasi teisiniais ar verslo aplinkos pokyčiais. Pasikeitus Sąlygoms, prieš įsigyjant bet kokį Platformoje esantį turinį, el. paštu, kurį nurodėte kurdami savo Vartotojo paskyrą, gausite laišką, pranešantį apie atnaujintas Sąlygas. Platformos turinio, kurį Vartotojas įsigijo / išnuomojo iki Sąlygų pakeitimo, naudojimui, taikomos įsigijimo /nuomos metu galiojusios Sąlygos. Atnaujintos Sąlygos taikomos po Sąlygų atnaujinimo įgyjamam / nuomojamam Platformos turiniui ir jo naudojimui.

3. Techniniai reikalavimai

Esate atsakingas už visas Platformos naudojimui reikalingas priemones, įskaitant užtikrinimą, kad jūsų naudojamos technologijos yra tinkamos naudotis Platforma. Platformos naudojimui reikalingi Suderinami įrenginiai, tam tikra programinė įranga ir interneto ryšys, nuo kurių gali priklausyti tinkamas Platformos naudojimas ir veikimas. Platformos reikalavimai gali būti bet kada keičiami ir mes dėsime pagrįstas pastangas, kad iš anksto praneštume jums apie pakeitimus. Sistemos reikalavimai išdėstyti D.U.K puslapyje. Suprantate, kad Platforma gali neveikti visuose D.U.K puslapyje išdėstytuose Suderinamuose įrenginiuose, ypač senesniuose įrenginiuose, naršyklėse ir / ar operacinėse sistemose.

4. Platformos naudojimas

Platforma ir jos turiniu privalote naudotis griežtai laikydamiesi šių Sąlygų. Vartotojas gali nuomoti Platformoje esantį turinį tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į šias Sąlygas bei įskaitant visas atskirai konkrečiam Platformos turiniui taikomas sąlygas, kurios gali būti nurodomos pateikiant informaciją apie konkretų Platformos turinį. Norėdami nuomoti Platformos turinį, privalote būti ne jaunesni kaip 18 metų ir gyventi teritorijoje, kurioje leidžiama šį turinį įsigyti. Jūs sutinkate nenaudoti ar nebandyti naudoti Platformos ir jos turinio už nustatytos teritorijos ribų. Siekdami įsitikinti, kad laikotės taisyklių ir užkirsti prieigą už nustatytos teritorijos ribų, mes galime pasitelkti geografinio filtravimo, geografinio blokavimo ir kitas technologijas. Platformos turinio negalite platinti jokiais komerciniais, edukaciniais ar kitais neasmeniniais tikslais, kurie nėra aiškiai leidžiami šiose Sąlygose. Sutinkate nepažeisti, neapeiti, neperdaryti, nedekompiliuoti, neardyti ar kaip nors kitaip nepažeisti su Platforma ir jos turiniu susijusių saugos priemonių. Taip pat sutinkate netrukdyti, nenaikinti ar nekeisti skaitmeninių teisių tvarkymo informacijos Platformoje ar jos turinyje, nebandyti to daryti patys ar padėti tai daryti kitiems asmenims. Negalite piktnaudžiauti ar netinkamai naudotis Platforma, bandydami pakenkti paslaugai pasitelkiant technologiškai žalingas priemones ar medžiagą. Nenaudosite Platformos bet kokiais neteisėtais, mūsų neleidžiamais ar kitaip šioms Sąlygoms prieštaraujančiais tikslais. Įstaiga ar paslaugų teikėjas gali stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojatės Platforma.

5. Vartotojų paskyra

Svarbi informacija apie jūsų Vartotojo paskyrą:

Tapdamas Vartotoju, užtikrinate, jog pateikiate tikslią ir išsamią informaciją. Naudodami Vartotojo paskyrą sutinkate atnaujinti savo Vartotojo paskyros informaciją, kad ji išliktų tiksli ir išsami. Sutinkate nesinaudoti ar nebandyti naudotis Vartotojo paskyra, kuria naudotis neturite įgaliojimo.

6. Intelektinė nuosavybė

Platformoje ir jos turinyje esanti informacija ir medžiaga priklauso Įstaigai ir / ar licencijų davėjams, paslaugų teikėjams, ir yra saugoma pagal galiojančius intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitus teisės aktus, įskaitant autorių teisių apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Įstaiga sau ir išvardintoms trečiosioms šalims pasilieka visas šias teises, visose pasaulio jurisdikcijose. Negalite pašalinti pranešimų apie autorių teises, esančių bet kuriame Platformos turinyje, ar kliudyti juos pateikti, ir negalite padėti ar leisti kitam asmeniui imtis tokių veiksmų. Mes labai griežtai žiūrime į savo, licencijų davėjų ir paslaugų teikėjų autorių teisių pažeidimus. Susikurdami Vartotojo paskyrą Jūs užtikrinate ir privalote:

Įstaiga naudos visas turimas teises ir priemones siekiant užkirsti kelią bet kokiam pasikėsinimui į Platformoje ar jos turinyje esančią intelektinę nuosavybę, priklausančią mums, licencijų davėjams ar paslaugų teikėjams. Su Platforma susiję Įstaigos prekių ir paslaugų ženklai, grafiniai elementai ir logotipai yra intelektinė Įstaigos nuosavybė. Kiti su Platforma ar šios turiniu susiję prekių ir paslaugų ženklai, grafiniai elementai ir logotipai galimai yra intelektinė kitų asmenų nuosavybė. Jums nesuteikiamos jokios teisės į išvardintą intelektinę nuosavybę ar leidimai ja naudotis, išskyrus, kiek tai būtina tinkamam naudojimusi Platforma pagal šias Sąlygas.

7. Nuoma ir apmokėjimas

Norėdami naudotis Platforma visa apimtimi, privalote tapti Vartotoju ir sutikti su šiomis Sąlygomis. Tapę Vartotoju, galėsite pasirinkti nuomoti Platformos turinį. Visos Platformos turinio nuomos kainos yra nurodytos Platformoje ir prieš patvirtinant mokėjimą. Kainos nurodytos su mokesčiais. Įstaiga pasilieka teisę keisti kainas be įspėjimo. Pateikus Platformos turinio nuomos užsakymą, atšaukti užsakymo nebegalėsite. Mokėjimus už perkamą ar nuomojamą Platformos turinį tvarko mokėjimo paslaugų teikėjas. Norėdami peržiūrėti Platformos turinį, jį nuomoti, pirmiausia turėsite įvesti savo mokėjimo kortelės duomenis. Visi sistemoje atliekami mokėjimai apdorojami naudojant SSL (Secure Sockets Layer) protokolą, kuriame slapta informacija užšifruojama siekiant apsaugoti jūsų privatumą. Jei įtariate, kad Platformoje įvykdyta apgaulinga mokėjimo operacija, skundą galite išspręsti susisiekę tiesiogiai su Įstaiga. Įstaiga bendradarbiaus su mokėjimo paslaugų tiekėjais, siekdama suteikti pagrįstą pagalbą nagrinėjant visus skundus.

8. Platformos turinio nuoma

Išnuomotą Platformos turinį Vartotojai gali žiūrėti Platformoje srautinio duomenų̨ siuntimo būdu (angl. streaming). Platformos turinys prieinamas tik teritorijose, kuriose leidžiama šį turinį pasiekti. Platformos turinį Suderinamuose įrenginiuose galėsite pradėti žiūrėti sėkmingai įvykdžius apmokėjimą. Užsakius konkretų Platformos turinį ir tinkamai atlikus apmokėjimą, Platformos turinys pradedamas teikti iškart, todėl jūs pripažįstate ir sutinkate, jog prarasite teisę atsisakyti sutarties dėl konkretaus Platformos turinio nuomos. Žiūrėjimas priklausys nuo interneto spartos ir žemiau išdėstytų sąlygų:

Platformos turinio nuoma

9. Privatumas

Mes gerbiame jūsų privatumą. Vartotojui naudojantis Platforma, Vartotojo asmens duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką, su kuria privalote susipažinti.

10. Platformos paslaugos ir prieinamumas

Įstaiga pasilieka teisę bet kada pakeisti, sustabdyti ar nutraukti Platformos veiklą ar prieigą prie bet kurio Platformos turinio. Visais atvejais dėsime pagrįstas pastangas iš anksto pranešti apie bet kokį Platformos veiklos sustabdymą ar nutraukimą. Įstaiga gali atlikti Platformos atnaujinimus ir pakeitimus dėl įvairių priežasčių, įskaitant klaidų šalinimus, funkcionalumo tobulinimus ar saugumo priemonių pagerinimus. Neatsakome už Platformos ar bet kokio jos turinio neprieinamumą, kurio priežastis yra Vartotojo šių Sąlygų pažeidimas, taip pat tais atvejais, kurių negalime kontroliuoti. Jei sumokėjote už Platformos turinį, tačiau nesuteikėme prie jo prieigos, mūsų atsakomybė už šio turinio nepasiekiamumą apsiribos Platformos turinio nuomos kaina. Naudodamiesi Platforma suprantate, kad ne visus mūsų svetainėje išvardintus filmus ir televizijos serialus bus galima įsigyti dabar ar ateityje.

11. Trečiųjų šalių medžiaga

Tam tikra dalis Platformoje esančios informacijos gali jus susieti su svetainėmis, kurios Įstaigai nepriklauso arba nėra jos kontroliuojamos. Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės už šių svetainių turinį ar bet kokią trečiųjų šalių medžiagą, kuri gali būti patalpinta Platformoje.

12. Nepageidaujama medžiaga

Platformoje esantis turinys yra žymimas pagal nustatytus amžiaus cenzus. Informuojame, kad dalis Platformoje esančio turinio Jums gali pasirodyti įžeidžiantis, nepadorus ar nepriimtinas, taip pat Platformoje esančiame turinyje gali būti intymios medžiagos. Įstaiga, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais, teikia Platformoje esantį turinį išimtinai jūsų rizika ir neprisiima jokios atsakomybės už medžiagą, kuri jums gali pasirodyti įžeidžianti, nepadori ar nepriimtina. Dalis Platformos turinio gali būti teikiama tik tam tikro amžiaus Vartotojams. Jei neatitinkate minimalaus amžiaus reikalavimų, sąmoningai nuomodami tam tikrą Platformoje esanti turinį galite pažeisti įstatymus. Parduodami ar nuomodami Platformos turinį vadovaujamės jūsų patvirtinimu, kad esate tinkamo amžiaus teisėtai nuomoti tam tikrą turinį. Jei pagrįstai manysime, kad nesate tinkamo amžiaus, galime panaikinti prieigą prie jūsų Vartotojo paskyros.

13. Nutraukimas

Įstaiga gali:

Jei nepažeidėte šių Sąlygų, sutarties nutraukimo ar sustabdymo metu grąžinsime už Platformos turinį sėkmingai apmokėtas išlaidas, jei prie Platformos turinio nebuvo suteikta prieiga. Neatsakome, jei dėl kokios nors priežasties, bet kuriuo metu ir bet kokiam laikui Platforma nebus pasiekiama. Retkarčiais galime apriboti prieigą prie Platformos dalių ar Platformoje esančio turinio.

Vartotojas gali:

14. Atsakomybės apribojimas

Platforma naudojatės savo paties rizika. Įstaiga teikia Platformą ir šios turinį be jokių įsipareigojimų ar garantijų, tiek, kiek leidžia taikomi teisės aktai. Įstaiga negarantuoja, nepareiškia ir neužtikrina, kad Platforma galėsite naudotis nepertraukiamai ar be klaidų, ir neatsako už jokius dėl tokių įvykių patirtus nuostolius, įskaitant tačiau neapsiribojant nuostoliais, pažeidimais, užpuolimais, virusais, trukdžiais, įsilaužimais ar kitais saugumo pažeidimais bei aplinkybėmis, kurių Įstaiga ir (ar) licencijų davėjai ir (ar) paslaugų teikėjai negali kontroliuoti, įskaitant, tačiau neapsiribojant, jūsų Suderinamo įrenginio ar interneto ryšio pobūdžiu. Kai naudojatės Platforma, jeigu žala jums kyla dėl to, kad mes pažeidėme šias Sąlygas, vienintelė kompensacija, kurią galite gauti, yra jūsų sumokėtų sumų gražinimas. Mes nebūsime atsakingi už jokią kitą žalą ar nuostolius, išskyrus atvejus, kai tokia žala yra tiesioginis mūsų Sąlygų pažeidimo rezultatas, ir jokiais atvejais nebūsime atsakingi už netiesioginę ar išvestinę žalą. Neatsakome už įsipareigojimų nevykdymą dėl nuo mūsų nepriklausančių priežasčių.

15. Teisių atsisakymas ir žalos atlyginimas

Sutinkate Įstaigai, jos vadovams, darbuotojams, susijusioms bendrovėms, agentams ir licencijų davėjams atlyginti žalą dėl visų pretenzijų, kylančių dėl jūsų padarytų šių Sąlygų ar taikomų teisės aktų pažeidimų. Įstaiga pasilieka teisę imtis bet kokių mūsų įsitikinimu būtinų veiksmų, skirtų susigrąžinti pinigus, kuriuos mums esate skolingas. Sutinkate, kad tokiu atveju būsite atsakingas už visas mūsų patirtas išlaidas, įskaitant, tačiau neapsiribojant, teisinėmis išlaidomis.

16. Baigiamosios nuostatos

Šios Sąlygos sudaro visą jūsų ir Įstaigos susitarimą dėl naudojimosi Platforma. Jei kuri nors šių Sąlygų dalis laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, likusios šių Sąlygų dalys lieka galioti. Vartotojas negali visiškai ar iš dalies perleisti, perduoti šios sutarties, kurių nors jos teisių arba įsipareigojimų pagal ją. Įstaiga turi teisę be sutikimo visiškai ar iš dalies perleisti, teises arba įsipareigojimus pagal šią sutartį ar dalį jų. Mūsų pasirinkimas nesinaudoti tam tikromis iš Sąlygų ar teisės aktų kylančiomis teisėmis nereiškia, kad šių teisių atsisakome. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, sutinka, kad visa komunikacija, susijusi su šiomis Sąlygomis ir naudojimusi Platforma, gali būti siunčiama Vartotojui el. paštu, pateiktu registruojant Vartotojo paskyrą, ir tai bus laikoma tinkamu informavimu. Aukščiau pateiktos nuostatos taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Šioms Sąlygoms ir Platformos bei joje esančio turinio naudojimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai tarp šalių sprendžiami taikiai. Jeigu kurio nors ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, išimtinę kompetenciją spręsti ginčą turi Lietuvos Respublikos teismai Vilniuje.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, Lietuva, tarnyba@vvtat.lt, +370 5 262 6751, arba teikti skundą Elektroninio ginčų sprendimų platformoje http://ec.europa.eu/odr/.